Etikai kódex

 • Tisztelem és elfogadom Ügyfelem egyéniségét és értékrendjét.
 • A coaching üléseken a kölcsönös bizalom kiépítésére nagy hangsúlyt helyezek az Ügyfél céljainak elérése érdekében.
 • Hiszek és bízom Ügyfelemben és saját kompetenciáimban.
 • Titoktartási kötelezettségemet betartom.
 • Saját hiedelmeimet, értékrendemet nem erőltetem Ügyfelemre.
 • Tudásomat folyamatosan frissítem és fejlesztem.
 • Problémáimat nem viszem be az ülésekre, találkozásainkon teljesen jelen vagyok.
 • Amennyiben az üléseken a folyamatban megakadást érzékelek és szakmai segítségkérés után sem tudunk továbblépni, a közös munkát felfüggesztem és javaslatot teszek Ügyfelemnek más segítő kolléga felkeresésére.
 • Az Ügyféllel kötött szóbeli és írásbeli megállapodásainkat egyaránt betartom.
 • Referenciaként csak előzetes egyeztetés után használom
  fel az Ügyfél adatait.
Etika